Grupa AA Promień Grupa AA Promień

Grupa Anonimowych Alkoholików "Promień" - historia grupy

Grupa AA „Promień” powstała w sobotę 13 września 1997 roku w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Grupa powstała przy Klubie Abstynenta „Zdrowe życie”. Klub miał swoją siedzibę przy ulicy Kardynała Hlonda 24. Wypożyczał grupie pomieszczenie do prowadzenia spotkań. Na pierwszym spotkaniu nadano nazwę grupie - „Promień”. Ustalono scenariusz spotkań. Scenariusz napisała Stasia odręcznie. Służył aż do 2003 roku, gdy grupa przeniosła się na Godulę. (Obecne miejsce spotkań.) Grupa nazwę zawdzięcza alkoholikom, którzy jechali z Kochłowic na miting założycielski. Po drodze mijali ogródki działkowe o nazwie „Promień”. Nasz przyjaciel „Wafel” z Kochłowic zaproponował, ze swymi kolegami, aby tak nazwać grupę. Sumienie mitingu założycielskiego zaakceptowało ten pomysł. Od tej pory rozpoczęła się działalność grupy „Promień”. Należy pamiętać, że grupa zaczęła działać w pomieszczeniach Klubu Abstynenta „Zdrowe Życie” w Orzegowie, gdyż miało to wielki wpływ na dalsze losy grupy. Na spotkaniu zaproponowano również, aby do końca roku nie zgłaszać grupy do spisu Intergrupy. W tym okresie grupa „Promień” działała niezarejestrowana w AA, ale na zasadach zgodnych z Tradycjami AA. Spowodowane to było tym, że nie było pewności czy grupa przetrwa. Rodziło się wiele grup AA w Rudzie Śląskiej, nie było pewne, czy się grupa utrzyma. Do końca roku grupa przetrwała i zaopatrzyła się w odpowiedni sprzęt, literaturę oraz odpowiednią ilość stałych członków. Mając to co potrzebne jest grupie AA, postanowiono, aby na styczniowym spotkaniu Intergrupy „Silesia” zgłosić grupę do struktur AA. Dnia 3 stycznia 1998 roku na spotkaniu Intergrupy „Silesia” grupa AA „Promień” została wpisana na listę grup AA. Po pewnym czasie powstały nieporozumienia z Klubem Abstynenta na płaszczyźnie anonimowości. Wymagano do uczestników spotkań grupy "Promień", aby zdawali relacje z tych spotkań na spotkaniach w Klubie Abstynenta w tzw. „Społecznościach”. Jest to niezgodne z naczelną zasadą zawartą w Tradycjach AA, zasadą anonimowości osób i zasłyszanych spraw i zdarzeń. Gdy się temu sprzeciwiliśmy, zaczęto robić nam problemy. W tym czasie grupa przeniosła się do innego, w mirę niezależnego pomieszczenia od Klubu Abstynenta. Na stryszek. ALE BYŁ JEDEN MANKAMENT, KTÓRY ZAWAŻYŁ NA TYM, ŻE GRUPA SIĘ WYNIOSŁA Z KLUBU ABSTYNENTA. Tym mankamentem był brak wody na strychu. Chcąc robić kawę, herbatę, musieliśmy brać wodę z Klubu Abstynenta. Przynosiliśmy wodę w takiej głębokiej misce i garnkach. Ktoś z Klubu Abstynenta zaczął pluć do tej miski złośliwie, prawdopodobnie dlatego, że zwracaliśmy uwagę, iż nękają uczestników spotkań pozbawiając ich anonimowości. Było to bardzo ważne, bo w Klubie Abstynenta byli ludzie z odwyków. Było to dla nich bardzo niekomfortowe. Musieli zaliczyć Klub Abstynenta i dwa spotkania w AA. Po wielu rozmowach z Klubem Abstynenta grupa została pozbawiona miejsca spotkań. Ale nie odpuszczaliśmy. Spotkaliśmy się jeszcze dwa razy robiąc spotkanie w pobliskim parku na ławce. Dnia 22 czerwca 2002 roku grupa zawiesiła swoją działalność. Zgłosiliśmy to w Intergrupę. Jednak alkoholicy z grupy nie dawali za wygraną. Szukaliśmy nowego miejsca. Poszliśmy do proboszcza w Orzegowie, ale ten nie chciał nam pomóc, bo, jak sam stwierdził, współpracuje z Klubem Abstynenta i dla niego jest to ważne. Chodziłem wszędzie, gdzie mogły być miejsca. Szkoły, firmy, trafiłem do straży na Orzegowie. I tu już się uśmiechnąłem, myślałem, że mamy pomieszczenie. Nawet obejrzałem. Ale gdy powiedziałem, że chodzi o Anonimowych Alkoholików, sprawa się rozsypała. Parę ładnych wymówek i po pomieszczeniu. Tak chodziłem przez rok. W 1999 roku powstała na Goduli grupa AA pod nazwą „Św. Anna”. Nie zarejestrowano ich jako grupa AA na Intergrupę ze względu na nazwę. Ale mimo to się spotykali. W 2003 roku żona Janusza, Usia, dowiedziała się, że ta grupa już nie istnieje. Poszliśmy w trójkę do ks. Proboszcza Jana Małyska (nie żyjący już) i zapytaliśmy o miejsce. Był tak zadowolony z tego, że nawet nie chciał opłat, byle była grupa. Długo tłumaczyliśmy, że tak nie można. Tak więc ustalił opłatę na 10 złotych i nic więcej. Dnia 16 sierpnia 2003 roku Grupa Anonimowych Alkoholików „Promień” wznowiła swoją działalność pod adresem Ruda Śląska ul. Karola Goduli 22 w salkach parafialnych. Gdzie działamy do dzisiaj. Obecnie jest już trzeci proboszcz w parafii. Ze wszystkimi jest bardzo dobry, przychylny grupie, układ i wyrozumiałość z ich strony w stosunku Anonimowych Alkoholików. W 2016/17 przeciekał dach w naszej salce. Sufit się wypaczył. Pomogliśmy pomalować salkę. W styczniu 2022 roku wybito szyby. Wsparliśmy wydatki parafii na ten cel dokładając się do kosztów. Wspieramy takie działania, gdyż korzystamy z tego pomieszczenia w większości sami. Opłaty pobierane są niewielkie, takie ustalone z proboszczem. Dlatego jest to dodatkowe opłacanie i odpracowanie za mały czynsz. Zgodnie z tradycjami mamy być samowystarczalni. W grudniu 1998roku, podczas inwentury, przyjęto dzień 3 stycznia jako dzień rocznicy grupy i styczniowy mityng otwarty (ostatni w miesiącu), jako dzień obchodzenia rocznicy grupy. Od tej pory grupa obchodzi swoje rocznice co roku w ostatnią sobotę stycznia. W 1999 roku, w Pierwszą Rocznicę Grupy AA „Promień”, Antek zrobił logo grupy na którego odwrocie są podpisane osoby, które były na pierwszej rocznicy grupy. Później były tam zapisane inne zdarzenia. Byłem jednym z współzałożycieli grupy. Byłem na mitingu założycielskim. Jestem do dnia dzisiejszego z grupą. Różnie było. Były zadymy, spokój, bez pieniędzy…, ale jest już wiele osób niepijących, które swoje korzenie mają na GRUPIE ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „PROMIEŃ”. Pogody Ducha. Spisał Franek. A.D. 14.03.2022 Od lipca 2022 roku grupa spotyka się we wtorki o godzinie 18.00. Zmiana była spowodowana tym, że w sobotę w Rudzie Śląskiej spotykały się 2 grupy. We wtorek nie było spotkań. Grupa "Południe" spotykła się we wtorek, ale została zamknięta wcześniej. Dlatego przeniśliśmy spotkania na wtorek.

Grupa AA "Promień"