Grupa AA Promień Grupa AA Promień

Zdrowienie w AA

Rozpoczęcie zdrowienia w AA rozpoczyna się w monecie spotkania się alkoholika pragnącego zaprzestać pić z alkoholikiem niepijącym lub z grupą Anonimowych Alkoholików. Alkoholik mający problem z alkoholem musi zrozumieć, że rozwiązanie jego problemów zaczyna się od niego samego. Musi przekonać siebie, że alkoholizm to choroba nieuleczalna i śmiertelna, gdy jest nieleczona. AA nie jest instytucją lecznictwa. Równie nie ma jakichkolwiek medycznych rozwiązań. Alkoholik szukający pomocy musi zrozumieć, że leczenie polega na wspieraniu się nawzajem alkoholików w wyzdrowieniu. Aby mógł sobie pomóc musi przyjąć, że: 1. Musi przestać pić. Co nie jest warunkiem uczestnictwa w spotkanych AA, gdyż może w nich uczestniczyć nie utrzymując abstynencji. 2. Utrzymywać abstynencje co prowadzi do tego, że: a. poprawia sobie swoje życie, rozwiązując bieżące nawarstwione problemy, b. dąży do rozwoju osobistego a to z kolei prowadzi do zmiany stosunków z innymi ludzi i tym samy polepsza swoje życie, c. powyższe spełnić może sam rozpoczynając program zdrowienia w AA. Program AA to dobrowolne nieodpłatne uczestnictwo w spotkaniach AA. W tym jest wspomaganie się alkoholików w zdrowieniu przez dzielnie się swoimi doświadczeniami z okresu picia i wychodzenia z choroby alkoholowej. O tym mówi „Preambuła AA”. (patrz w zakładce „Wspólnota AA/Czym jest AA”) Pomaga to w utrzymaniu trzeźwości, oraz wsparciu przez drugiego alkoholika w jej utrzymaniu i w leczeniu. Drugim filarem wychodzenia z choroby alkoholowej jest rozwój osobisty. Temu służy program AA zawarty w „12 krokach AA”. W nich są zebrane doświadczenia alkoholików jak oni to zrobili wychodząc z choroby. Program „12 kroków AA” jest tylko sugestią do własnego rozwoju. Każdy z nas robi to w swój sposób, własną drogą, ale na podstawie tych kroków. Najlepiej skontaktować się z grupą AA i tam zaczerpnąć informacji. A ot te kroki które są sugerowanym programem powrotu do zdrowia: Krok Pierwszy Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne. Krok Drugi Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Krok Trzeci Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy. Krok Czwarty Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną. Krok Piaty Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok Szósty Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Krok Siódmy Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok Ósmy Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok Dziewiąty Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Krok Dziesiąty Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Krok Jedenasty Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Krok Dwunasty Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Grupa AA "Promień"